#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Tip  (Türkçe)

Ortak özelliklerinin niceliği ve tipleri ile karakterize edilen tanımlayıcı oluşumdur.

Type  (English)

Descriptive entity that is characterized by a quantity of common properties and their type.

Typ (-r)  (Deutsch)

Beschreibende Entität gekennzeichnet durch Menge von gemeinsamen Merkmalen und deren Ausprägung.

Açıklama:
Dijital değer zinciri sistemlerinde, her oluşum, değişik zamanlarda ve aşamalarda, işlem ve süreçlerde yer alabilmektedir. Her oluşum, o andaki bölüm ve tipe göre farklı anlama gelse de, ortak özellikler taşırlar.

İlgili Kavramlar:
Dijital Değer Zinciri (Digital Value Chain) Oluşum (Entity) , Öge (Item) , Tip (Type)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrie-40-begriffeterms-2019