#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Anlamdaş  (Türkçe)

Aynı kavram için farklı isimler veya adlandırmalardır. Not: İçeriğe bağlı olarak, eş anlamlılardan biri daha yaygın olarak kullanılabilir.

Synonym  (English)

Different names or designations for the same concept. Note: Depending on the context, one of the synonyms may be used more commonly

Synonym (-s)  (Deutsch)

Unterschiedliche Namen oder Bezeichnungen für dasselbe Konzept. Anmerkung: Abhängig vom Kontext kann eines der Synonyme häufiger verwendet werden.

Açıklama:
Bu tür kelimeler genelde birbirlerinin yerini tutabilir. Türkçede anlamdaş kelimelerin birisi genellikle yabancı kökenlidir.

İlgili Kavramlar:
Eş Anlamlı (Synonym)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
GENEL

Kaynak:
FROUNHOFER.DE, i40.iosb.fraunhofer.de/Synonym