#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Bit (İkili Sayı)  (Türkçe)

Bilgisayardaki en küçük bilgi birimidir.

Bit (Binary Digit)  (English)

The smallest unit of information in a computer.

Bit (-s)(Binary Digit)  (Deutsch)

Die kleinste Informationseinheit in einem Computer.

Açıklama:
1 ve 0 olmak üzere sadece iki değere sahiptir. Bir üst birimi, BYTE'dır ve 8 BIT'den oluşur. Dijital dönemin en belirleyici özelliği, en değerli girdisinin "Büyük Veri (Big Data)" olduğu dikkate alınırsa, verinin temel temsili bitler üzerinden yapılmaktadır. Başlıcaları, sırasıyla; Giga,Tera,Peta, Exa, Zetta,Yotta BYTE'dır.

İlgili Kavramlar:
Bellek Birimleri (Memory Units) Bit (İkili Sayı) (Bit (Binary Digit)) , Büyük Veri (Big Data) , İkili Mantık (Binary Logic)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
TECHOPEDIA.COM, www.techopedia.com/definition/2678/binary-digit-bit