#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Sürü Bilişim  (Türkçe)

İstenildiğinde, özerk ve merkezi olmayan bir bilişim sistemi yaratmak için, ağ ve bulut özelliklerinin bütünleştirilmesidir.

Swarm Computing  (English)

Combines network and cloud capabilities to create on-demand, autonomic and decentralized computing.

Swarm-Computing (-s)  (Deutsch)

Kombiniert Netzwerk- und Cloud-Fähigkeiten, um autonomes und dezentrales On-Demand-Computing zu erstellen.