#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Durum Dünyası  (Türkçe)

Bilgi dünyasında güncel olarak toplanan bilgilerin tümüdür.

State World  (English)

Totality of information currently collected in the information world

Zustandswelt (-e)  (Deutsch)

Gesamtheit der aktuell erfassten Informationen in der Informationswelt