#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Girişim  (Türkçe)

Faaliyetlerinin ilk aşamasında olan işletmedir.

Start Up  (English)

A company in the first stage of its operations.

Start-up (-s)  (Deutsch)

Ein Unternehmen in der ersten Stufe seiner Geschäftstätigkeit.

Related Concepts:
Seed Capital (Çekirdek Sermaye) Start Up (Girişim) , Entrepreneurship (Girişimcilik) Crowdfunding (Kitlesel Fonlama) , Crowdsourcing (Kitlesel Kaynak Kullanımı) Venture Capital (Risk Sermayesi) , Spin Off (Şirket İçinde Girişim)

Linked Concept Group/Groups:
GENERAL

Source:
INVESTOPEDIA.COM, www.investopedia.com/terms/s/startup.asp