#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Girişim  (Türkçe)

Faaliyetlerinin ilk aşamasında olan işletmedir.

Start Up  (English)

A company in the first stage of its operations.

Start-up (-s)  (Deutsch)

Ein Unternehmen in der ersten Stufe seiner Geschäftstätigkeit.

Açıklama:
Genel olarak, faaliyetlerinin başlangıç aşamasında olan şirketlerin, gelişmiş bir iş planı ve yeterli finansmanı yoktur. Kurucuları tarafından finansa edilirler. Kurucuların pazara sunmak istediği tek bir ürün, hizmet ve/veya teknolojiye odaklanırlar. Girişim yatırımı belirli bir aşamaya ulaştığında, dışarıdan yatırım çekebilirler. Yeni dijital dönem girişimciliğe farklı bir boyut ve anlam getirmiş; girişimcilik ekosistemi, özellikleri ve çalışma yöntemlerinde önemli değişikliklere yol açmıştır.

İlgili Kavramlar:
Çekirdek Sermaye (Seed Capital) Girişim (Start Up) , Girişimcilik (Entrepreneurship) Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) , Kitlesel Kaynak Kullanımı (Crowdsourcing) Risk Sermayesi (Venture Capital) , Şirket İçinde Girişim (Spin Off)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
GENEL

Kaynak:
INVESTOPEDIA.COM, www.investopedia.com/terms/s/startup.asp