#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Akıllı Üretim  (Türkçe)

Akıllı fabrika ve akıllı ürün arasındaki diyalogdur.

Smart Production  (English)

Dialogue between smart factory and smart product.

Smart Produktion (-e)  (Deutsch)

Dialog zwischen Smart Factory und Smart Product.

Açıklama:
Bir üretim sürecinin; tamamen ağa bağlı, dijitalleşmiş bir değer zinciri sisteminden oluşmasını ifade eder.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Fabrika (Smart Factory) , Akıllı Makineler (Smart Machines) , Akıllı Üretim (Smart Production) , Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (Industrial Internet of Things) , Geleceğin Fabrikası (Future Factory) İnsansız Fabrikalar (Lights out Manufacturing)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrie-40-begriffeterms-2019