#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Akıllı Fabrika  (Türkçe)

Üretimdeki ve üretim ile ilgili tüm iş süreçlerini kapsayacak şekilde, kendi kendini organize edebilecek işlevselliğe sahip entegrasyon seviyesine ulaşmış fabrikadır. Not: Fabrikanın sanal ortamda temsili akıllı kararların alınmasına imkan verir. Amaç; verimliliği, etkinliği, esnekliği ve/veya uyarlanabilirliği artırmaktır.

Smart Factory  (English)

Factory whose degree of integration has reached a level which makes self-organizing functions possible in production and in all business processes relating to production. Note: The virtual representation of the factory makes intelligent decisions possible. The aim is to increase efficiency, effectiveness, flexibility and/or adaptability.

Smartfabrik (-e)  (Deutsch)

Fabrik, deren Integrationsgrad eine Tiefe erreicht hat, die Selbstorganisationsfunktionen in der Produktion und in allen die Produktion betreffenden Geschäftsprozessen ermöglicht. Anmerkung: Das virtuelle Abbild der Fabrik ermöglicht intelligente Entscheidungen. Ziel ist die Steigerung von Effizienz, Effektivität, Flexibilität und/oder Wandlungsfähigkeit.

Açıklama:
Fabrikaların varoluşundan bu yana yenilikçi üretim sistemleri gelişmektedir. Dijital dönüşümdeki en önemli farklılık; çiplerin, sensörlerin ve akıllı ağ yapılarının yaygın kullanımı ile büyük verilerin elde edilmesi, bunların değerlendirilmesi ve üretim süreçleriyle ilişkilendirilmesidir.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Fabrika (Smart Factory) , Akıllı Makineler (Smart Machines) , Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (Industrial Internet of Things) , Geleceğin Fabrikası (Future Factory) İnsansız Fabrikalar (Lights out Manufacturing)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrie-40-begriffeterms-2019