#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Akıllı Şehir  (Türkçe)

Daha iyi performans, daha düşük maliyet ve daha az çevresel etki açısından, çok çeşitli hizmetleri otomatikleştirmek ve düzenlemek için, sensör güdümlü veri toplama ve güçlü analitiklerin kullanıldığı şehirdir.

Smart City  (English)

The one in which sensor-driven data collection and powerful analytics are used to automate and orchestrate a wide range of services in the interests of better performance, lower cost and lessened environmental impact.

Smart City (-e)  (Deutsch)

Eine Stadt, in der sensorgesteuerte Datensammlung und leistungsstarke Analysen verwendet werden, um eine breite Auswahl von Diensten zu automatisieren und zu orchestrieren, um eine bessere Leistung, niedrigere Kosten und geringere Umweltbelastung zu erzielen.

Açıklama:
Modern bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak, akıllı bir şehir altyapısı oluşturmaya çalışan bir kavramdır. Akıllı şehirler; belirli koşullara daha esnek uyum sağlanması, kaynakların daha verimli kullanılması, yaşam kalitesinin artırılması, ulaşım kanallarında akıcılığın sağlanması ve daha fazlasının başarılması ile ilgilidir. Bunlar; insanlar ve nesneler arasındaki ağ ve entegre bilgi alışverişi yoluyla gerçekleşebilecektir.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Müşteri (Smart Client) Blok Zincir (Blockchain) Toplum 5.0 (Society 5.0) , Uygulama Sunucusu (Application Server)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ TOPLUM

Kaynak:
TECHOPEDIA.COM, www.techopedia.com/definition/31494/smart-city BELLIMO INTERNET OF THINGS (IOT) GLOSSARY OF TERMS www.belimo.com/mam/americas/pictures_and_graphics/marketing/teaser_images/iot/MAN18_Belimo_IoT_Gl...