#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Sanayi 4.0 Bileşen Yeteneği

Sanayi 4.0 Bileşen Yeteneği  (Türkçe)

Bir sanayi 4.0 bileşeninin, bir uygulama alanında etki yaratma potansiyelidir. Not 1: Yetenekler uyarlanabilir ya da hiyerarşik olarak yapılandırılabilir. Not 2: Yetenek genellikle becerinin eş anlamlısı olarak kullanılır. Not 3: Yetenekler hizmetler aracılığıyla uygulanabilir. Not 4: Sonuç, fiziksel dünyada ölçülebilir bir etkiyle kendini gösterir.

Skill of an Industry 4.0 Component  (English)

Potential of an Industrie 4.0 component to achieve an effect within a domain. Note 1: Skill can be orchestrated and hierarchically structured. Note 2: Capability is often used as synonym to skill. Note 3: Skills can be made executable via services. Note 4: The impact manifests in a measurable effect within the physical world.

Fähigkeit einer Industrie 4.0 Komponente (-e)  (Deutsch)

Potenzial einer Industrie 4.0 Komponente, eine Wirkung in einer Domäne zu erzielen. Anmerkung 1: Fähigkeiten können orchestrierbar bzw. hierarchisch strukturierbar sein. Anmerkung 2: Häufig wird im Englischen der Begriff Capability synonym zu Skill verwendet. Anmerkung 3: Fähigkeiten können durch Dienste ausführbar gemacht werden. Anmerkung 4: Die Wirkung äußert sich in einem messbaren Effekt in der physischen Welt.

Açıklama:
Sanayi 4.0 bileşenlerinde aranan şartlar ve özelliklerin, sistem kurulumundan önce belirlenmesi önemlidir. Aranacak başlıca şartlar ve özelllikler; semantik, iletişim ve etkileşim yeteneği, güvenlik, normlara uyum vb. hususları kapsamaktadır.

İlgili Kavramlar:
İletişim Davranışı (Communication Behaviour) , İletişim ve Tanıtımın Sınıflandırılması (Classification of Communication and Presentation (CP Classification)) , Sanayi 4.0 Bileşen Yeteneği (Skill of an Industry 4.0 Component) , Sanayi 4.0 Bileşeni (Industry 4.0 Component)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrie-40-begriffeterms-2019