#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Benzetim  (Türkçe)

Benzetim, araştırmacıların veya geliştiricilerin bazı özgün olayların modelini çıkarttıkları her türlü araştırma veya geliştirme projesidir.

Simulation  (English)

A simulation is any research or development project where researchers or developers create a model of some authentic phenomenon.

Simulation (-e)  (Deutsch)

Eine Simulation ist ein Forschungs- oder Entwicklungsprojekt, bei dem Forscher oder Entwickler ein Modell eines authentischen Phänomens erstellen.