Risk Yönetimi (Türkçe)

Riskle ilgili olarak, bir kuruluşu yönlendirmek ve kontrol etmek için koordineli faaliyetlerdir.

Risk Management (English)

Coordinated activities to direct and control an organization with regard to risk .

Risikomanagement (-s) (Deutsch)

Koordinierte Aktivitäten zur Führung und Kontrolle einer Organisation in Bezug auf Risiken.

Açıklama:

Farklı şirketler risk yönetimi amacıyla çeşitli yazılımlar kullanmaktadır. Bunların bazıları; veri filtrelerinin geleceğe yönelik tahminler sunduğu kestirimci analize dayanmaktadır. Diğerleri, bir işletmenin güçlü yönlerini anlamak için belirli iş süreçlerini karşılaştırır.

İlgili Kavramlar:
En İyi Uygulama (Best Practice), Kestirimci Analitik (Predictive Analytics), Risk Analizi (Risk Analysis) Risk Yönetimi (Risk Management), Risk Yönetimi Çerçevesi (Risk Management Framework) Risk Yönetimi Planı (Risk Management Plan) Risk Yönetimi Yazılımı (Risk Management Software)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
ISO/IEC 27000:2016 www.iso.org/obp/ui/#iso:std...