#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Gereklilik  (Türkçe)

Gerekli olan kriterlerin özellikleridir. Not: Sistem ihtiyaç halinde gerekli kriterleri sırasıyla yerine getirebilir.

Requirement  (English)

Specification of required criteria. Note: The system can fulfill the required criteria step- by-step, if necessary.

Anforderung (-e)  (Deutsch)

Spezifikation geforderter Kriterien. Anmerkung: Das System kann die geforderten Kriterien gegebenenfalls graduell erfüllen.

Açıklama:
Dijital dönüşüm; günlük yaşam, çalışma hayatı ve iş dünyasının her alanında engellenemeyen, ezber bozan değişimlere yol açmaktadır. Bu da, tedarik, üretim, pazarlama, finansman, eğitim, organizasyon, yönetim, yatırım, lojistik, şirket içi ve dışı ilişkiler vb. bir çok konuda yeni gereklilikleri ve önceliklendirmeyi zorunlu kılmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Gereklilik (Requirement) , İşlevsel Olmayan Gereklilik (Non Functional Requirement) , Sayısallaştırma (Digitization)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrie-40-begriffeterms-2019