#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Referans Mimari  (Türkçe)

Sanayi 4.0 için, genel olarak kullanılan ve herkesçe kabul gören bir mimari yapının oluşturulması modelidir (Tavsiye niteliğine sahiptir). Not: Tavsiye niteliğindeki mimari yapı, bir mimari model esas alınarak tanımlanabilir.

Reference Architecture  (English)

Model for a description of the architecture (for I4.0) which is used generally and is recognized as appro- priate (with the character of a reference). Note: A reference architecture can be defined on the basis of a reference model.

Referenzarchitektur (-e)  (Deutsch)

Modell für eine Architekturbeschreibung (für I4.0), die allgemein genutzt wird und als zweckmäßig anerkannt ist (Referenzcharakter hat). Anmerkung: Eine Referenzarchitektur kann auf Basis eines Referenzmodells definiert werden.

Açıklama:
Mal ve hizmet üretiminde rol alan tüm faktörlerin, tedarikçi ve müşterilerin bir ağ ile bağlı oldukları, hareketli bilgi ortamında oluşan sorunlar, toplu çözüm sistemini ve standart bir mimari yapıyı gerekli kılmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Endüstriyel İnternet Referans Mimarisi (Industrial Internet Reference Architecture) , OPC Birleşik Mimari (OPC Unified Architecture) Referans Mimari (Reference Architecture) , Referans Model (Reference Model) , Sanayi 4.0 Referans Mimari Modeli (Reference Architecture Model Industrie 4.0)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrie-40-begriffeterms-2019