#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Kıyaslama  (Türkçe)

Bir tesisin uygulamalarını ve performans sonuçlarını "sınıfının en iyisi" olan rakiplerle veya benzer işlemlerle karşılaştıran biçimsel programdır.

Benchmarking  (English)

Formal programs that compare a plant’s practices and performance results against "best-in-class" competitors or against similar operations.

Benchmarking (-s)  (Deutsch)

Formale Programme, die die Arbeitsweise und Leistungsergebnisse einer Anlage mit "Best-in-Class" -Konkurrenten oder ähnlichen Vorgängen vergleichen.

Açıklama:
Kıyaslama, bir işletmenin, ürün, hizmet veya süreçlerini, öncü işletmelerdekilerle kıyaslayarak, performansını ölçmek ve verimliliğini artırmak için başvurduğu bir yöntemdir. Bu sürekli ölçme-değerlendirme yöntemiyle elde edilen veriler; yeniliklere uyum sağlamak, öğrenme süreçlerini hızlandırmak, verimlilik, kalite ve rekabet gücünü artırmak amacıyla kullanılır. Kıyaslama; ürüne, sürece ve stratejik yaklaşıma odaklı olabilir.

İlgili Kavramlar:
Kırılamayan Internet (Unhackable Internet) , Kuantum Bilişim (Quantum Computing) , Kuantum Internet (Quantum Internet)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
GENEL

Kaynak:
APQC.ORG, www.apqc.org , MANUFACTURING.GOV, www.manufacturing.gov/glossary#glossary-bibliography ,