#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Kuantum Bilişim  (Türkçe)

Kuantum teorisinin prensiplerine dayanan bilgisayar teknolojisinin geliştirilmesine odaklanan, enerji ve malzemenin atom ve atom altı seviyelerdeki davranışını açıklayan bir hesaplama alanıdır.

Quantum Computing  (English)

An area of computing focused on developing computer technology based on the principles of quantum theory, which explains the behavior of energy and material on the atomic and subatomic levels.

Quantencomputer (-r)  (Deutsch)

Ein Bereich des Computerwesens, der sich auf die Entwicklung der Computertechnologie konzentriert, die auf den Prinzipien der Quantentheorie basieren und das Verhalten von Energie und Material auf atomarer und subatomarer Ebene erklären.

Açıklama:
Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarların gerçekleştirdiği basit işlemleri gerçekleştiremezler.  Ancak mevcut hafıza ve işletim gücüyle, klasik mekanikle çözülmesi mümkün olmayan problemleri çözebilecek kabiliyete sahiptirler. Kullanılan bu yeni sistem, yapay zekâ teknolojilerinin gelişimini destekleyecek, bilişim ve haberleşme sistemlerine yeni şifreleme bilgisini sağlayabilecektir.

İlgili Kavramlar:
Kuantum Bilişim (Quantum Computing) , Kuantum Bilgi Bilimi (Quantum Information Science) Kuantum Bilgisayar (Quantum Computer) Kuantum Bit (Quantum Bit) Kuantum Internet (Quantum Internet) Kuantum Üstünlüğü (Quantum Supremacy) , Süper Bilgisayar (Supercomputer)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
INVESTOPEDIA.COM www.investopedia.com/terms/q/quantum-computing.asp