#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Ürün Geliştirme Yaşam Döngüsü

Ürün Geliştirme Yaşam Döngüsü  (Türkçe)

Bir şirketin bir ürünü geliştirmek, üretmek ve satmak için gerçekleştirmesi gereken tüm gerekli faaliyetlerin sıralamasıdır.

Product Development Life Cycle  (English)

A sequence of all the required activities that a company must perform to develop, manufacture and sell a product.

Lebenszyklus von Produktentwicklung (-r)  (Deutsch)

Eine Reihenfolge aller erforderlichen Aktivitäten, die ein Unternehmen ausführen muss, um ein Produkt zu entwickeln, herzustellen und zu verkaufen.

Açıklama:
Ürünü geliştirmek, üretmek ve satmak faaliyetlerinin yanısıra; pazarlama, araştırma, mühendislik tasarımı, kalite güvencesi, üretim ve tüm tedarikçi ve satıcı zinciri vb. faaliyetler de ürün geliştirme yaşam döngüsü kapsamında yer alır. Kavram; ürün geliştirmenin önemi, ürün geliştirme sürecinin ana aşamaları, kıyaslama, kavram geçerliliği ve tüm süreci anlama konularında önemli kaynak oluşturur.

İlgili Kavramlar:
Ağ Güvenliği (Network Security) , Uygulama Alanı (Domain)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
SPRINGER.COM, link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-387-23324-6_1