#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Süreç Modeli  (Türkçe)

Birleşik parça süreçleri sistemini içeren süreç modelidir.

Process Model  (English)

Model of a process as a system of coupled part-processes.

Prozessmodell (-s)  (Deutsch)

Modell eines Prozesses als System von miteinander verkoppelten Teilprozessen

Açıklama:
Karmaşık sistemlerde bir süreç modeli oluşturulması; ilerde oluşabilecek zaman ve maddi kayıpları minimuma indirebilecek ve değer zincirini oluşturan taraflar arasındaki iletişim ve etkileşim yeteneğini ortaya çıkaracaktır.

İlgili Kavramlar:
Dijital İkiz (Digital Twin) , Süreç İzleme (Process Monitoring) , Süreç Madenciliği (Process Mining) , Süreç Modeli (Process Model) , Süreç Mühendisliği (Process Engineering) Süreç Yönetimi (Process Management) Ürün Veri Yönetimi (Product Data Management) , Veri Toplama (Data Acquisition)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrie-40-begriffeterms-2019