#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Doğrusal Olmayan Sistemler

Doğrusal Olmayan Sistemler  (Türkçe)

Çıktı değişikliğinin, girdi değişikliği ile orantılı olmadığı sistemlerdir.

Non Linear Systems  (English)

A system in which the change of the output is not proportional to the change of the input.

Nichtlineare Systeme (-pl)  (Deutsch)

Ein System, bei dem die Veränderung des Outputs nicht proportional zur Veränderung des Inputs ist.

Açıklama:
Bilimin her alanında kullanılan ve doğadaki dengeleri incelerken karşılaşılan bir kavramdır. Doğrusal olmayan sistemlerle ilgili geliştirilen yöntemler sayesinde, daha önce modellenemeyen sistemler, modellenebilir hale gelmiştir.

İlgili Kavramlar:
Doğrusal Olmayan Sistemler (Non Linear Systems) , Kaotik Sistemler (Chaotic Systems) Karmaşık Sistemler (Complex Systems)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
GENEL

Kaynak:
THERMOPEDIA.COM, thermopedia.com/content/984/