#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
İşlevsel Olmayan Gereklilik

İşlevsel Olmayan Gereklilik  (Türkçe)

Gerçek sistem işlevine ait olmayan gerekliliktir. Örnekler: Hazır bulunabilirlik, performans, kullanılabilirlik, uyumluluk, bakım yapılabilirliği, güvenlik.

Non Functional Requirement  (English)

Requirement that does not belong to the actual system function. Examples: Availability, performance, usability, compatibility, maintainability, security.

Nicht-funktionale Anforderung (-e)  (Deutsch)

Anforderung, die nicht zur eigentlichen Systemfunktion gehört . Beispiele: Verfügbarkeit, Performance, Usability, Kompatibilität, Instandhaltbarkeit, Security.

Açıklama:
Karmaşık sistemlerde, öncelik, işlemlerin istenildiği gibi yapılmasıdır. Bu nedenle, sistemin yazılım programlarında her özelliğin aynı tutulmaması ve esas amaca yönelik işlemlerin öncelik taşıması önemlidir. Kısaca, fonksiyonların önemine ve gerekliliklerine yönelik bir sıralama yapılmalıdır.

İlgili Kavramlar:
İşlevsel Olmayan Gereklilik (Non Functional Requirement) , Karmaşık Sistemler (Complex Systems)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrie-40-begriffeterms-2019