#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Ağ Dayanıklılığı  (Türkçe)

Bir ağın beklenen düzeyde performans sağlama veya başarısızlıklardan sonra verimliliğini koruma yeteneğidir.

Network Robustness  (English)

The ability of a network to deliver an anticipated level of performance , or to maintain its efficiency after failures.

Netzwerksrobustheit (-e)  (Deutsch)

Die Fähigkeit eines Netzwerks, ein erwartetes Leistungsniveau zu fördern oder seine Effizienz nach Ausfällen aufrechtzuerhalten.

Açıklama:
Terim, bir ağ yapısında arızalar meydana geldiğinde, ağın ne ölçüde çalışmaya devam ettiğini ve aksaklıkların nasıl önlenebileceğinin araştırılmasını amaçlamaktadır.

İlgili Kavramlar:
Ağ Bakımı (Network Maintenance) Ağ Dayanıklılığı (Network Robustness) , Ağ Hazırlama (Network Provisioning) Ağ İşletimi (Network Operation) Ağ Performans Testi (Network Performance Test) Ağ Yönetimi (Network Management)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
SPRINGEROPEN.COM, computationalsocialnetworks.springeropen.com/articles/10.1186/s40649-019-0073-2