Ağ Güvenliği (Türkçe)

Ağ ve ağ kaynaklarına yetkisiz erişilmesini, bunların kötüye kullanılmasını ve yok sayılmasını takip etmek ve önlemek için bir ağ yöneticisi tarafından uygulanan politika ve usulleri ifade eder.

Network Security (English)

The policies and procedures implemented by a network administrator to avoid and keep track of unauthorized access, exploitation, modification, or denial of the network and network resources.

Netzwerksicherheit (-e) (Deutsch)

Die Leitlinien und Verfahren, die von einem Netzwerkadministrator implementiert werden, um unbefugten Zugriff, Ausnutzung, Änderung oder Verweigerung des Netzwerks und der Netzwerkressourcen zu vermeiden und zu verfolgen.

Açıklama:

İyi uygulanmış bir ağ güvenliği; virüslerin, kötü amaçlı yazılımların ve bilgisayar korsanlarının güvenli bilgilere erişmesini veya bunları değiştirmesini engeller. Ağ güvenlik duvarları her zaman virüs veya kötü amaçlı yazılımları algılamaz ve durduramaz. Bu durum veri kaybına neden olabilir.

İlgili Kavramlar:
Ağ Güvenliği (Network Security), Ağ Yönetimi (Network Management), Güvenlik (Security), Virüsten Korunma Yazılımı (Anti Virus Software)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
TECHOPEDIA.COM, www.techopedia.com