#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Ağ Modeli  (Türkçe)

Nesneleri ve ilişkilerini temsil etmek için, esnek bir yaklaşımla tasarlanmış, veri tabanı modeli veya modellemesidir.

Network Model  (English)

A database model or modelling that is designed as a flexible approach to representing objects and their relationships.

Netzwerkmodell (-s)  (Deutsch)

Ein Datenbankmodell oder eine Modellierung, die als flexible Vorgehensweise zur Darstellung von Objekten und ihren Beziehungen konstruiert ist.

Açıklama:
Bir ağ modelinin en önemli özelliği; ağdaki ilişkilerin grafik olarak gösterildiği şemadır. Ağ modellerinde; 1. Uygulama basit ve zahmetsizdir. 2. Modeller, bire-bir ve çoktan-çoğa ilişkileri yönetme yeteneğine sahiptir. 3. Verilere erişmek, hiyerarşik modellere kıyasla daha basittir. 4. Veri bütünlüğü sağlanır. Üst ve alt bölümler arasında bağlantılar vardır. 5. Hiyerarşik modellerin aksine, veri bağımsızlığı ağ modellerinde daha iyidir.

İlgili Kavramlar:
Ağ Modeli (Network Model) , Ağ Yönetimi (Network Management)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
TECHOPEDIA, www.techopedia.com/definition/30613/network-model-databases