#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Nöromorfik Bilişim

Nöromorfik Bilişim  (Türkçe)

Canlıların sinir sistemlerine benzer nöro-biyolojik mimarileri taklit etmek için, elektronik analog devreleri, dijital devrelerle tümleştiren sistemlerdir.

Neuromorphic Computing  (English)

Systems integrate electronic analog circuits with digital ones to mimic neuro-biological architectures similar to those of nervous systems of living beings.

Neuromorphic Computing (-s)  (Deutsch)

Systeme integrieren elektronische analoge Schaltkreise mit digitalen Schaltkreisen, um neurobiologische Architekturen nachzubilden, die denen des Nervensystems von Lebewesen ähnlich sind.

Açıklama:
Nöromorfik bilişim; biyoloji, fizik, matematik, bilgisayar bilimi ve elektronik mühendisliğinden, görme sistemleri, baş-göz sistemleri, işitme işlemcileri ve otonom robotlar , fiziksel mimari ve tasarım gibi alanlarda yapay sinir sistemlerinin oluşturulmasına ilham veren disiplinlerarası bir alandır.

İlgili Kavramlar:
Bilişsel Bilişim (Cognitive Computing) , Nöromorfik Bilişim (Neuromorphic Computing) , Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
ATOS.NET, atos.net/content/mini-sites/look-out-2020/assets/pdf/ATOS_LOOK%20OUT_TECH%20TRENDS.pdf