#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Makine Öğrenmesi  (Türkçe)

Açıkça programlanmadan, sistemlere deneyimlerden öğrenme ve geliştirme yeteneği sağlayan yapay zeka uygulamasıdır.

Machine Learning  (English)

An application of artificial intelligence (AI) that provides systems the ability to automatically learn and improve from experience without being explicitly programmed.

Maschinelles Lernen (-s)  (Deutsch)

Eine Anwendung künstlicher Intelligenz (KI), die Systemen die Fähigkeit bietet, automatisch aus Erfahrungen zu lernen und sich zu verbessern, ohne ausdrücklich programmiert zu werden.

Açıklama:
Makine öğrenmesi, verilere erişebilen ve veriyi öğrenmek için kullanabilen, bilgisayar programlarının geliştirilmesine odaklanan bir alandır. Bu alanda, analitik modellerin yapımını otomatikleştiren; makina sistemlerinin erişim sağlayabileceği, verilerden öğrenebileceği, veriler arasındaki örüntüleri belirleyebileceği, asgari insan müdahalesi ile karar alabileceği , öğrenme ve karar alma kalıplarını belirleyebileceği fikrini esas alan analitik yöntemler kullanılır.

İlgili Kavramlar:
Derin Öğrenme (Deep Learning) , Makine Öğrenmesi (Machine Learning) , Veri Bilimi (Data Science) Yapay Zeka (Articficial Intelligence)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
BELLIMO INTERNET OF THE THINGS (IoT) GLOSSARY OF TERMS www.belimo.com