#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Öğrenme Fabrikası

Öğrenme Fabrikası  (Türkçe)

Deneysel ve probleme dayalı öğrenmeyi vurgulayan öğretim düşüncesine dayanan öğrenme ortamıdır.

Learning Factory  (English)

Learning environment based on a didactical concept emphasizing experimental and problem-based learning.

Lernfabrik (-e)  (Deutsch)

Lernumgebung beruhend auf einem didaktischen Konzept, das experimentelles und problembasiertes Lernen betont.

Açıklama:
Ürün yaratma ve kapasite geliştirme sürecine doğrudan katkı sağlamayı amaçlar. Model fabrikalar kavramı da benzer amaçla kullanılabilir.

İlgili Kavramlar:
Bildiri (Manifest) , Bireysel Kavram (Individual Concept) , Örnek (Instance) , Prototipleme (Prototyping) Ürün Örneği (Product Instance)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LEARNING FACTORIES, ialf-online.net