#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Kaizen  (Türkçe)

Sürekli süreç iyileştirmeye odaklanma pratiğidir.

Kaizen  (English)

Practice of focusing on continuous process improvement.

Kaizen (-s)  (Deutsch)

Praxis der Konzentration auf kontinuierliche Prozessverbesserung.

Açıklama:
Sürekli süreç iyileştirme anlamına gelen bir yaklaşımdır. Öncelikli amacı; üretim sürecindeki küçük ancak, etkili değişiklerle süreci iyileştirmektir. Bu yaklaşımda; sonuçlar sürece bağlı olduğu için, üretimde sürece öncelik veren bir iyileştirme yöntemi benimsenir. Bu yöntemde; kısa dönemde sonuçlar, uzun dönemde süreçler iyileşir. Kaizen'de çalışan niteliği önemlidir. Çalışanlardaki iyileşme ile takım çalışmaları da iyileşir.

İlgili Kavramlar:
Tam Zamanında Tekniği (Just In Time Technique) , Yalın Üretim (Lean Production)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
KAIZEN INSTITUTE www.kaizen.com/home.html