#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Öge  (Türkçe)

Objektif olarak var olan, sınırları belli ve tanımlanabilir birimdir. Not 1: Doğası gereği bir öge sanal veya fiziksel nitelikte olabilir. Not 2: Bir öge; bir cihaz, alt sistem, yazılım programı, plan, canlı organizma, organizasyon veya benzeri olabilir. Not 3: Bir ögenin bir yaşam döngüsü vardır.

Item  (English)

Unit which exists objectively, is demarcated and identifiable. Note 1: An item can be virtual or physical in nature. Note 2: An item can be a device, subsystem, software program, plan, living organism, organization or the like. Note 3: An item has a life cycle.

Gegenstand (-r)  (Deutsch)

Objektiv vorhandene, abgegrenzte und identifizierbare Einheit. Anmerkung 1: Ein Gegenstand kann virtueller oder physischer Natur sein. Anmerkung 2: Ein Gegenstand kann ein Gerät, Subsystem, Plan, Lebewesen, eine Software, Organisation oder Ähnliches sein. Anmerkung 3: Ein Gegenstand hat einen Lebenslauf.

Açıklama:
Öge, yönetim katmanı ve fiziksel parçalardan oluşan, küresel olarak tanımlı ve iletişim yeteneği olan, bir sanayi 4.0 bileşenidir.

İlgili Kavramlar:
Alıcı (Receiver) Fiber Optik (Fiber Optic) Foto Detektör (Photo Detector) Işıkla Bağlantı (Light Fidelity) Optik İletişim (Optical Communication) , Verici (Transmitter)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrie-40-begriffeterms-2019