#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Öznitelik  (Türkçe)

Bir özelliğin, bilgi teknolojilerindeki temsilidir.

Attribute  (English)

Representation, in information technology, of a property.

Attribut (-s)  (Deutsch)

Informationstechnische Repräsentation eines Merkmals.

Açıklama:
Dijital dönüşüm, maddi yatırımların yanında, yeni bir firma içi ve dışı çalışma kültürünü, yönetim anlayışını ve uygulamasını zorunlu kılmaktadır. Dijital dönüşümle; dışa açık çalışma kültürü, birlikte yenilikçilik, müşteri odaklı hızlı ve esnek üretim, veri toplama ve işleme vb. konular önem kazanmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Eğitim (Smart Education) Bilgi Teknolojisi (Information Technology) Çok Disiplinli Eğitim Sitemi (Multi Disciplinary Education System) Özellik (Property) , Öznitelik (Attribute) , Öznitelik Modeli (Attribute Model)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrie-40-begriffeterms-2019