#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Birlikte Çalışabilirlik Testi

Birlikte Çalışabilirlik Testi  (Türkçe)

Birden fazla tedarikçi ortamında standart biyometrik veri kayıtlarının kullanımı ile ilişkili performansı ölçen testlerdir.

Interoperability Testing  (English)

Tests to measure the performance associated with the use of standardized biometric data records in a multiple vendor environment.

Interoperabilitätstest (-r)  (Deutsch)

Tests zur Messung der Leistung, die mit der Verwendung standardisierter biometrischer Datensätze in einer Umwelt mit mehreren Lieferanten verbunden ist.

Açıklama:
Belirli bir yazılım programı veya teknolojisinin diğerleriyle uyumlu olup olmadığını ve çapraz kullanım fonksiyonunu destekleyip, desteklemediğini test etmek amacıyla kullanılır. Test; söz dizimi ve veri formatı uyumluluğu, fiziksel ve mantıksal bağlantı uyumu, kullanım kolaylığı vb. özellikleri değerlendiren bir uygulamadır. Yazılım üretiminde ortaya çıkan yeni bir gereksinimdir.

İlgili Kavramlar:
Bilgisayar Destekli Yazılım Testi (Computer Aided Software Testing) Birlikte Çalışabilirlik Testi (Interoperability Testing) Fonksiyonel Test (Functional Testing) Yazılım Programı (Software Program)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
NIST SP 800-85B, nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-85b.pdf TECHOPEDIA.COM, www.techopedia.com/definition/27277/interoperability-testing