#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Nesnelerin İnterneti  (Türkçe)

Her gün veya özel olarak kullanılan nesnelere gömülü olan, birbirine bağlanan elektronik cihazların; verileri algılamasını, toplamasını, işlemesini ve iletilmesini sağlayan yapıdır.

Internet of Things (IoT)  (English)

The interconnection of electronic devices embedded in everyday or specialized objects, enabling them to sense, collect, process, and transmit data.

Internet der Dinge (-s) (IoT)  (Deutsch)

Die Zusammenschaltung von elektronischen Geräten, die in alltägliche oder spezielle Objekte eingebettet sind, ermöglicht es ihnen, Daten zu erfassen, zu sammeln, zu verarbeiten und zu übertragen.

Açıklama:
Nesnelerin interneti (IoT) çok farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bunlar arasında; giyilebilir teknolojiler, akıllı cihazlar, ev otomasyon sistemleri, kablosuz sağlık cihazları, akıllı araç sistemleri ve benzerleri bulunur. Nesnelerin interneti sanayi 4.0'ın temel bileşenlerinden birisidir.

İlgili Kavramlar:
Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (Industrial Internet of Things) , Herşeyin İnterneti (Internet of Everything) Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) , Sanayi 4.0 (Industry 4.0)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
NIST, www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber/cybersecurity-basics/glossary www.nist.gov/programs-projects/nist-cybersecurity-iot-program