#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Akıllı Otomasyon  (Türkçe)

Hızlı, uçtan uca iş süreci otomasyonunu güçlendiren ve dijital dönüşümü hızlandıran; robotik süreç otomasyonu ve yapay zeka teknolojilerinin birlikteliğidir.

Intelligent Automation  (English)

A combination of Robotic Process Automation (RPA) and artificial intelligence (AI) technologies which together empower rapid end-to-end business process automation and accelerate digital transformation.

Intelligente Automatisierung (-e)  (Deutsch)

Eine Kombination aus Robotergesteuerter Prozessautomatisierung (RPA- Robotic Process Automation) und KI-Technologien (Artificial Intelligence Technologies), die zusammen eine schnelle End-to-End-Automatisierung von Geschäftsprozessen ermächtigen und die digitale Transformation beschleunigen.

Açıklama:
Akıllı otomasyon; ön ve arka ofis iş süreçleri de dahil olacak şekilde, tüm otomasyon aşamalarını (keşif, otomasyon, optimizasyon vb.) otomatik hale getirir. İş süreci otomasyonu ufkunu büyüklük sırasına göre genişletmek için; akıllı otomasyon, otomatik süreç keşfi ve süreç analitiğinin yanı sıra, bilgisayarlı görme, doğal dil işleme ve bulanık mantık gibi yöntemleri kullanır.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Otomasyon (Intelligent Automation) , Bilgisayar Görmesi (Computer Vision) , Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing) , Otomasyon (Automation) , Robotik Süreç Otomasyonu (Robotic Process Automation) Süreç Otomasyonu (Process Automation)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
AUTOMATIONANYWHERE.COM www.automationanywhere.com/intelligent-automation#