#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Varlık Yönetimi  (Türkçe)

En iyi risk-kazanç oranına ulaşmayı amaçlayan yatırım yapılabilir (likit) varlıkların ihtiyatlı yönetimidir.

Asset Management  (English)

Prudent administration of investable (liquid) assets, aimed at achieving an optimum risk-reward ratio.

Vermögensverwaltung (-e)  (Deutsch)

Sorgfältige Verwaltung von investierbaren (liquiden) Vermögenswerten mit dem Ziel, ein optimales Risiko-Ertrags-Verhältnis zu erreichen.

Açıklama:
Digital dönemde varlık yönetimi, değer zinciri katılımcıları ve büyük veri etkisiyle daha geniş boyutlara taşınmıştır. Bu dönemde, bir firmanın tüm varlıkları; firmanın alanı, makineleri ve kapitali ile sınırlı olmayıp, paydaşları ve elindeki veri gücü de dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

İlgili Kavramlar:
Dijital Varlık Yönetimi (Digital Asset Management) Varlık (Asset) , Varlık İzleme (Asset Monitoring) Varlık Yönetimi (Asset Management)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
GENEL

Kaynak:
BUSINESSDICTIONARY.COM, www.businessdictionary.com/definition/asset-management.html