#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Örnek  (Türkçe)

Bir türün özelliklerine ve bildirimlerine sahip, somut oluşumdur.

Instance  (English)

Specific entity which has the properties and manifestations of a type.

Instanz (-e)  (Deutsch)

Konkrete Entität, die Merkmale und deren Ausprägung eines Typs erfüllt

Açıklama:
Özellikle ürün geliştirilmesi alanında, ilgili ürünün tüm özelliklerini gösteren durumu ifade eder.

İlgili Kavramlar:
İçerik Duyarlı Bilişim (Context Aware Computing) , Lazer Yönlendirmeli Araç Sistemi (Laser Guided Vehicle System) Lojistik 4.0 (Logistic 4.0) , Otomatik Yönlendirmeli Araç Sistemi (Automatic Guided Vehicle System) , Özerk Araçlar (Autonomous Vehicles) , Özerkleştirme (Autonomization) , Robotik (Robotics) , Sensör (Sensor) , Yapay Zeka (Articficial Intelligence)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrie-40-begriffeterms-2019