#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Bilgi Dünyası  (Türkçe)

Fikirler, düşünce oluşumları, algoritmalar, modeller ve sanal bir ortamda fiziksel nesnelerin ve insanların temsillerinin bütünüdür. Not 1: Söz konusu bütünlüğün referans çerçevesi mutlaka tanımlanmalıdır. Not 2: Bilgi dünyasının unsurları anlamsal olarak birbirleriyle ilişkili olabilir.

Information World  (English)

Ideas, thought constructs, algorithms, models, and the totality of representations of physical objects and people in a virtual environment. Note 1: The frame of reference of the totality in question must be defined.Note 2: The elements of the information world can be related to each other via semantics.

Informationswelt (-e)  (Deutsch)

Ideen, Gedankenkonstrukte, Algorithmen, Modelle, sowie die Gesamtheit der Abbildungen der physischen Gegenstände und Menschen in virtueller Umgebung. Anmerkung 1: Der Betrachtungsrahmen der jeweiligen Gesamtheit muss definiert sein. Anmerkung 2: Die Elemente der Informationswelt können über Semantik miteinander in Beziehung stehen.

Açıklama:
Dijital dönemin ana girdisinin veri ve bilgi olduğu dikkate alındığında, bunlarla ilgili yapılacak tüm işlemler bilgi dünyasının parçasıdır.

İlgili Kavramlar:
Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Information and Communication Technology) Bilgi Bilimi (Information Science) Bilgi Dünyası (Information World) , Bilgi Teknolojisi (Information Technology) Bilgi Yönetimi (Knowlegde Management) Bilişim Bilimi (Computer Science) Veri Bilimi (Data Science)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrie-40-begriffeterms-2019