#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT)

Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT)  (Türkçe)

Telekomünikasyon, yayın medyası, akıllı yapı yönetim sistemleri, görsel işitsel işleme ve iletim sistemleri ve ağ tabanlı kontrol ve izleme gibi, iletişim süreçlerini yönetmek için kullanılan teknolojidir.

Information and Communication Technology (ICT)  (English)

Technology that is used to handle communications processes such as telecommunications, broadcast media, intelligent building management systems, audiovisual processing and transmission systems, and network-based control and monitoring functions.

Informations- und Kommunikationstechnologie(-e) (IKT)  (Deutsch)

Die Technologie, die verwendet wird, um Kommunikationsprozesse wie Telekommunikation, Rundfunkmedien, intelligente Gebäudemanagementsysteme, audiovisuelle Verarbeitungs- und Übertragungssysteme sowie netzwerkbasierte Steuerungs- und Überwachungsfunktionen zu behandeln.

Açıklama:
BİT, genellikle bilgi ve iletişim ile ilgili tüm teknolojileri yakınsayan bir alandır. Çeşitli veri ve iletişim türleri ile formatlarını taşıyan ortak iletim hatlarının kullanımını tanımlamak için kullanılır. Sözlü, görsel, işitsel, buluta dayalı, kablosuz veya birleşik, tüm iletişim yöntemleri ve hizmet sağlayıcıları BİT kapsamında değerlendirilir. Ayrıca, internet üzerinden sesli arama için kullanılan VOİP sistemi, daha gelişmiş ağ sistemlerindeki UC, sanallaştırma, yapay zeka (AI) ve nesnelerin interneti (IoT) vb. yenilikler BİT kapsamına girmektedir.

İlgili Kavramlar:
Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Information and Communication Technology) Bilgi Bilimi (Information Science) Bilgi Dünyası (Information World) , Bilgi Yönetimi (Knowlegde Management) Birleşik İletişim ve İşbirliği (Unified Communications and Collaboration) Hizmet Olarak İletişim (Communications as a Service) İnternet Protokolü Üzerinden Ses (Voice Over Internet Protocol) İnternet Servis Sağlayıcı (Internet Service Provider) Veri Bilimi (Data Science) Yönetim Bilgi Sistemi (Management Information System)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Kaynak:
TECHOPEDIA www.techopedia.com/definition/24152/information-and-communications-technology-ict