#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Kimlik ve Erişim Yönetimi

Kimlik ve Erişim Yönetimi  (Türkçe)

Elektronik veya dijital kimliklerin yönetimini kolaylaştıran iş süreçleri çerçevesidir.

Identity and Access Management (IAM)  (English)

A framework for business processes that facilitates the management of electronic or digital identities.

Identity- and Access Management(-s) (IAM)  (Deutsch)

Ein Rahmen für Geschäftsprozesse, der die Verwaltung elektronischer oder digitaler Identitäten erleichtert.

Açıklama:
Giderek daha karmaşık hale gelen teknolojik üretim süreçlerinde, doğru kişinin, doğru bilgiye, doğru zamanda erişim sağlaması amacıyla uygulanan; işletmeye değer katan bir sistemdir. Doğru bir kimlik ve erişim yönetimi stratejisiyle, güvenilir bilgiye doğru zamanda erişilir. Kolay veri toplanması yoluyla, uyumluluk ve müşteri güveni sağlanır. Bilginin korunması ve yeni iş imkânları yaratılması yoluyla maliyetler azaltılır.

İlgili Kavramlar:
Dönüm Noktası (Turning Point) Kırılma Noktası (Tipping Point) , Kritik Nokta (Critical Point)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
GENEL

Kaynak:
GUIDE TO IOT TERMINOLOGY , www.telenorconnexion.com/iot-insights/what-is-iot-guide/