#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

İnsan Makine Etkileşimi  (Türkçe)

Kullanıcılar ve teknolojiler arasındaki, örneğin; makinalar, bilgisayarlar ve siber fiziksel sistemler (CPS), iş birliğidir. Not 1: Kullanıcılar ve teknoloji arasındaki arayüz ortamında insan ve görev odaklı teknik sistemler aracılığıyla gerçekleştirilir. Not 2: Bu tür sistemlerin analizini, tasarımını ve değerlendirmesini kapsar. Not 3: Etkileşim iş birliği ile eş anlamdır.

Human Machine Interaction  (English)

Collaboration between users and technology, such as computers, machines or cyber physical systems (CPS) . Note 1: Implemented by human- and task-oriented technical systems at the interface between users and technology. Note 2: Includes the analysis, design and evaluation of such systems. Note 3: Collaboration synonymous to interaction.

Mensch-Maschine-Interaktion (-e)  (Deutsch)

Zusammenarbeit zwischen Anwender und Technik, z. B. Computer, Maschinen oder CPS. Anmerkung 1: Realisiert durch menschen- und aufgabengerechte technische Systeme an der Schnittstelle zwischen Anwender und Technik. Anmerkung 2: Umfasst die Analyse, Gestaltung und Bewertung solcher Systeme. Anmerkung 3: Zusammenarbeit synonym zu Interaktion.

Açıklama:
Genelde makinelerin ve fabrikaların daha akıllı olmasıyla üretimler de özerk ve otomatik hale gelmiştir. Ancak, karmaşık ve özel üretim işlemlerinde insan gücü gerekmektedir. Bu aşamada, akıllı makinelerle insanların nitelikli etkileşimi ve işbirliği öne çıkmaktadır.

İlgili Kavramlar:
İletişim Yeteneği (Communication Ability) , İnsan Makine Arayüzü (Human Machine Interface) , İnsan Makine Etkileşimi (Human Machine Interaction) , Makineden Kişiye (Machine To Person) Siber Fiziksel Sistem (Cyber Physical Systems) , Sohbet Robotları (Chatbots)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrie-40-begriffeterms-2019