#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Horizontal Integration

Yatay Entegrasyon  (Türkçe)

Sistem sınırlarını aşan işlevsel/kurumsal hiyerarşik kademe içerisindeki entegrasyondur.

Horizontal Integration  (English)

Integration within a functional/organizational hierarchical level across system boundaries.

Horizontale Integration (-e)  (Deutsch)

Integration innerhalb einer funktionalen/organisatorischen Hierarchieebene über Systemgrenzen hinweg.