#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Eş Adlı  (Türkçe)

Farklı sözcükler için eş adlandırmadır. Not : İçerik, eş anlamlıları dışlamak için kullanılabilir.

Homonym  (English)

Same naming for different words . Note: The context can be used to exclude homonyms.

Homonym (-s)  (Deutsch)

Gleiche Benennung für verschiedene Wörter. Anmerkung: Der Kontext kann verwendet werden, um Homonyme auszuschließen.

Açıklama:
Eş adlı sözcükler, aynı şekilde hecelenen ve telaffuz edilen ancak, farklı anlamları olan sözcüklerdir.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Fabrika (Smart Factory) , Çevik İmalat (Agile Manufacturing) , Esneklik (Flexibility) , Esnek Üretim (Flexible Production) Öge (Item)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
GENEL

Kaynak:
FRAUNHOFER.DE, i40.iosb.fraunhofer.de/FA7.21%20Begriffe%20-%20Allgemein#homonym