#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Oyun Değiştirici  (Türkçe)

İş fonksiyonlarının kabul edilen kurallarını, süreçlerini, stratejilerini ve yönetimini dönüştüren kişi veya fikirdir.

Game Changer  (English)

A person or idea that transforms the accepted rules, processes, strategies and management of business functions.

Game Changer(-r)  (Deutsch)

Eine Person oder Idee, die die anerkannten Spielregeln, Prozesse, Strategien und das Management von Geschäftsfunktionen umwandeln.

Açıklama:
Mevcut durumu veya etkinliği önemli ölçüde değiştiren yeni tanıtılan bir unsur veya faktördür. Genelde, oyun değiştirici, ilgili işletmelerin aynı yönde hareket etmelerine neden olan bir etki oluşturur.

İlgili Kavramlar:
İş Zekası (Business Intelligence) , Karar Verme (Decision Making) Operasyonel İş Zekası (Operational Business Intelligence) Operasyonel Zeka (Operational Intelligence) , Süreç Madenciliği (Process Mining) , Veri Bilimi (Data Science)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
GENEL

Kaynak:
BUSINESSDICTIONARY.COM, www.businessdictionary.com/definition/game-changer.html