#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Esneklik  (Türkçe)

Bir ögenin, planlama safhasında bilinen değişikliklere çok az iş gücü ile uyum sağlaması özelliğidir.

Flexibility  (English)

Characteristic of an item, to adopt it with little effort to changes which were known during planning.

Flexibilität (-e)  (Deutsch)

Eigenschaft eines Gegenstands, ihn mit geringem Arbeitsaufwand an Änderungen, die zum Planungszeitpunkt bekannt waren, anzupassen.

Açıklama:
Esneklik dijital dönemin sihirli kelimesidir. Müşteri odaklı üretim ve süratli veri trafiği, işletmelerden ve çalışanlardan her alanda aşırı düzeyde esneklik yeteneği talep etmektedir.

İlgili Kavramlar:
Çevik İmalat (Agile Manufacturing) , Esneklik (Flexibility) , Esnek İmalat Sistemi (Flexible Manufacturing System) , Esnek Üretim (Flexible Production) Otomasyon (Automation) , Programlanabilir Mantık Denetleyicisi (Programmable Logic Controller)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrie-40-begriffeterms-2019