#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Enerji Verimliliği  (Türkçe)

Son kullanım hizmetinin sağladığı faydayı azaltmadan, daha az enerji kullanma başarısıdır.

Energy Efficiency  (English)

The achievement of using less energy without reducing the benefit provided by the end use service.

Energieeffizienz (-e)  (Deutsch)

Die Verwirklichung eines geringeren Energieverbrauchs, ohne den Nutzen des Endverbrauchers zu verringern.

Açıklama:
Endüstriyel işletmelerde üretim kalitesini ve miktarını düşürmeden, konutlarda yaşam standardı ve hizmet kalitesini azaltmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılması hedeflenir. Enerji verimliliği; geliştirilmiş ampuller ve evlerde kullanılan elektrikli cihazlar, ısıtma ve soğutma sistemleri, üretim tesislerinde daha az enerji harcayan endüstriyel süreçlere kadar, çeşitli uygulamalarla örneklendirilebilir.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Şebeke (Smart Grid) , Enerji Verimliliği (Energy Efficiency) , Yalın Üretim (Lean Production)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
THE NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING AND MEDICINE , needtoknow.nas.edu/energy/glossary/