#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Uygulama Alanı

Uygulama Alanı  (Türkçe)

Uygulamanın içeriğidir.

Domain  (English)

Context of application.

Domäne (-e)  (Deutsch)

Anwendungskontext.

Açıklama:
Dijitalleşmenin hızla gelişimi uygulama alan sayısının da artmasına neden olmuş ve ağ iletişim yapısındaki uygulama alanı yönetimini zorunlu hale getirmiştir.

İlgili Kavramlar:
İmalat Yürütme Sistemi (Manufacturing Execution System) , Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resouce Planning) , Ürün Veri Yönetimi (Product Data Management) , Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (Product Lifecycle Management) Üretim Verisi Toplama (Production Data Acquisition)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrie-40-begriffeterms-2019