#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Ayrık İmalat  (Türkçe)

Çıktının, ayrı ayrı sayılabildiği veya seri numaraları ile tanımlanabildiği ve ağırlık veya hacimden ziyade, farklı birimlerde ölçülebildiği üretim sürecidir.

Discrete Manufacturing  (English)

Production process in which its output is individually countable, or identifiable by serial numbers, and is measurable in distinct units rather than by weight or volume.

Diskrete Fertigung (-e)  (Deutsch)

Produktionsprozess, bei dem ihre Ausgangsgrösse einzeln abzählbar oder auf Basis von Seriennummern identifizierbar ist und in verschiedenen Einheiten und nicht nach Gewicht oder Volumen messbar ist.

Açıklama:
Bu yöntemle üretimde; seri numaraları veya diğer etiketleme yöntemleriyle farklı fiziksel birimler olarak tanınabilen ürünler üretilebilir. Belirli bir miktar malzemenin iş istasyonları arasında bir birim (parça veya parça grubu) olarak hareket ettiği ve her birimin benzersiz kimliğini koruyan işlem; ayrık süreç olarak adlandırılır.

İlgili Kavramlar:
Ayrık İmalat (Discrete Manufacturing) , Ayrık Sistemler (Discrete Systems) Ayrık Süreç (Discrete Process) Ayrıklaştırma (Discretization) Sayısallaştırma (Digitization)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
BUSINESSDICTIONARY.COM, www.businessdictionary.com/definition/discrete-manufacturing.html MANUFATURING.GOV, www.manufacturing.gov/glossary/discrete-manufacturing