Veri Tabanlı Pazarlama (Türkçe)

Müşterilere yönelik detaylı bilgi temelinde, hedef grup odaklı, pazar geliştirme çalışmasıdır.

Database Marketing (English)

Target group oriented market cultivation based on detailed information about the customers.

Database Marketing (-s) (Deutsch)

Zielgruppenorientierte Marktbearbeitung auf der Basis detaillierter Informationen über die Kunden.