Customer Relationship Management (CRM)

Müşteri İlişkileri Yönetimi (Türkçe)

Müşteri ilişkileri yönetimi, tüm şirketi ve müşteri yaşam döngüsünü kapsar, veri tabanlı pazarlamayı ve ona tekabül eden müşteri ilişkileri yönetimi yazılımını bir kontrol aracı olarak içerir.

Customer Relationship Management (CRM) (English)

CRM encompasses the entire company and the entire customer life cycle and includes database marketing and the corresponding CRM software as a control instrument.

Kundenbeziehungsmanagement (-s) (Deutsch)

CRM umfasst das gesamte Unternehmen und den gesamten Kundenlebenszyklus und beinhaltet das Database Marketing und entsprechende CRM-Software als Steuerungsinstrument.

Related Concepts:
Customer Information Management (Müşteri Bilgileri Yönetimi) Customer Experience Management (Müşteri Deneyimi Yönetimi) Customer Relationship Management (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Customized (Müşteri Odaklı), Customer Data Platform (Müşteri Veri Platformu) Digital Customer Journey (Müşterinin Dijital Alım Evreleri), Database Marketing (Veri Tabanlı Pazarlama)

Linked Concept Group/Groups:

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SOCIETY

Source:
WIRTSCHAFTSLEXION.GABLER.DE wirtschaftslexikon.gabler.d...