Şifreleme (Türkçe)

Elektronik mesajları, korumalı biçime (şifre metni) dönüştürerek, bütünlüğünü veya gizliliğini korumak için kullanılan disiplin veya tekniklerdir.

Cryptography (English)

Discipline or techniques employed in protecting integrity or secrecy of electronic messages by converting them into unreadable (cipher text) form.

Kryptographie (-e) (Deutsch)

Einsetzen von Disziplin oder Techniken zum Schutz der Integrität oder Geheimhaltung elektronischer Nachrichten durch Umwandlung in unlesbare (verschlüsselter Text) Form.

Related Concepts:
Network Security (Ağ Güvenliği), Biometrics (Biyometrik), Biometric Information (Biyometrik Bilgi) Biometric System (Biyometrik Sistem) Security (Güvenlik), Continuous Authentication (Sürekli Kimlik Doğrulama)

Linked Concept Group/Groups:

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Source:
BUSINESSDICTIONARY.COM, www.businessdictionary.com/...