İçerik Duyarlı Bilişim (Türkçe)

İçerik duyarlı bilişim, temel olarak, kullanım durumlarını öngören veya başka bir deyişle, kullanıcı etkinliklerinin içeriğine göre özelleştirilmiş şekillerde çalışan bir bilgisayar işlemidir.

Context Aware Computing (English)

Context-aware computing is essentially a type of computer operation that anticipates cases of use or, in other words, works in customized ways based on the context of user activities.

Context Aware Computing (-s) (Deutsch)

Kontextbewusstes Rechnen ist im Wesentlichen eine Art von Computeroperation, die Anwendungsfälle vorwegnimmt oder mit anderen Worten auf der Grundlage des Kontexts der Benutzeraktivitäten auf angepasste Weise funktioniert.

Related Concepts:
Distributed Control Systems (Dağıtık Kontrol Sistemleri) Distributed Artificial Intelligence (Dağıtık Yapay Zeka), Context Aware Computing (İçerik Duyarlı Bilişim), Context Driven Testing (İçerik Sürümlü Test)

Linked Concept Group/Groups:

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Source:
TECHOPEDIA.COM, www.techopedia.com/definiti...